Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Istorijat


Od 1771-1821. godine zdravstvenu zaštitu u Senti pružali ranari – felčeri i babice i kada diplomiranih lekara nije bilo u našem gradu. Prvi lekar se zaposlio u gradskoj službi Sente tek 1822. godine i od tada naš grad ima redovno školovane lekare, koji su se brinuli o zdravlju senćanskog stanovništva. Ovaj period karakteriše i činjenica da je zdravstvena služba bila u povoju, iako su pred njom stajali veoma veliki zadaci zbog epidemija, koje su harale u to doba dok su mogućnosti bile veoma skromne. S obzirom da Senta u to doba nije imala bolnicu sve zdravstvene službe su praktično bile vanbolničke. Ovaj period je okončan godinom kada je u našem gradu počeo da radi prvi lekar.

U periodu od 1822-1872. godine medicina je u našem gradu doživela svoj procvat, ne samo zbog postojanja bolnice, koja je bila najstarija u Bačkoj, već i prisustvom veoma školovanih i dobrih lekara. Ovaj period karakteriše rad lekara i pomoćnog osoblja, koji su radili i u bolnici a u isto vreme zbrinjavali i gradsko stanovništvo kao i prisustvo lekara, koji nisu bili u državnoj službi već su imali privatnu lekarsku praksu u Senti.

Period razvoja javnog i privatnog zdravstva obuhvata od 1873-1918. godine kada u Senti se osnivaju stanice prvog, drugog, trećeg i četvrtog gradskog lekara, grad ima četiri gradske babice kao i babice za naseljena mesta Gornji Breg, Tornjoš i Kevi. Ranari više nisu radili.

Godina 1933. upisana u istoriji zdravstva Sente kao godina kada je ozvaničena VANBOLNIČKA ZDRAVSTVENA SLUŽBA, tj. kada je razdvojen rad lekara u bolnici i van nje. U Senti su 1947. godine funkcionisale sledeće zdravstvene ustanove: Gradska javna bolnica, vanbolnička zdravstvena služba koja je nosila naziv Gradska poliklinika i Narodna apoteka. Gradska poliklinika je bila smeštena od 1945. do 1953. godine u nekadašjoj zgradi senćanske bolnice. U sklopu nje su radile: Gradske ambulante, Antituberkulozni dispanzer, Ambulanta za kožno venerična oboljenja, Savetovalište za trudne žene i Savetovalište za odojčad i malu decu.U ambulantama opšte prakse, kojih je bilo dve, su radili lekari opšte prakse.

Gradska poliklinika 1. januara 1953. godine promenila naziv u Dom narodnog zdravlja. Tokom ove godine renovirana je zgrada hotela „Amerika“ na Tisinoj obali s ciljem osposobljavanja za rad Doma narodnog zdravlja. U narodu je Dom narodnog zdravlja, na ovoj lokaciji, bio poznat pod imenom "Zeleni krst".

Godine 1966. spajanjem Doma narodnog zdravlja, Opšte bolnice i Centra za zaštitu majke i dece, formiran je Medicinski centar "Dr Gere Ištvan".

Adaptacijom bivše Škole učenika u privredi 1983. godine zgrada je osposobljena za smeštaj dela vanbolničkih službi, a 1985. godine završena izgradnja druge faze Doma zdravlja i u njoj su smešteni: Dispanzer za dečiju i školsku zaštitu, Apoteka i Zubnolekarska služba.
Godine 1991. doneta odluka o osnivanju Zdravstvenog centra "Dr Gere Ištvan" koja se sastoji iz 3 organizacione jedinice: OJ Bolnica, OJ Dom zdravlja i OJ Apoteka sve do 2006 godine kada novom organizacijom zdravstvene službe na nivou države dolazi do početka procesa razdvajanja Bolnica i Domova zdravlja ( pa tako i kod nas ) koje prelaze u nadležnost lokalnih samouprava. Dom zdravlja Senta konačno ponovo postaje samostalna radna organizacija krajem 2010. godine tačnije od 15.12 2010.