Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih

Načelnik: Dr Kanazirov Kragujević Milana
U Službi opšte medicine radi 5 ogranka od toga 2 u gradu a 4 u vangradskim naseljima.Ova služba pruža primarnu zdravstenu zaštitu u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti odraslnom stanovništvu preko 18 godina.Usluge obuhvataju prevenciju, rano otkrivanje i lečenje masovnih nezaraznih bolesti, kao i akutnih stanja i obolenja.Na osnovu kalendara imunizacije vrši se vakcinacija protiv tetanusa a i protiv sezonskog gripa. Organizuju se sistematski pregledi odrasle populacije u cilju ranog otkrivanja hroničnih obolenja. Tu spadaju šećerna bolest, povišen krvni pritisak i druge kardiovaskularne bolesti, maligna obolenja kao što je karcinom debelog creva, dojke, grlića materice, pluća kao i druga hronična obolenja. Organizuje se zdravstveno vaspitni rad sa pacijentima radi prevecije i lečenju faktora rizika (pušenje, gojaznost, smanjena fizička aktivnost i stres) radi postizanja što kvalitetnijeg stila života.U skladu sa kalendarom zdravlja organizuju se i javne zdravstvene manifestacije u saradnji sa drugim službama Doma zdravlja i Zavodom za javno zdravlje.
Od 01.07.2007. godine u Službi za opštu medicinu funkcioniše IZABRANI LEKAR, odnosno izjašnjavanje pacijenata za izabranog lekara po kriterijumima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije . Kontinuirano se vrši edukacija medicinskih sestara i lekara kako u Senti, tako i u drugim mestima u zemlji i u inostranstvu.

U glavnoj zgradi Službe opšte medicine radi 4 lekara pre podne od 07.00 do 13.00 a posle podne 2 lekara od 13.00-19.00 časova.

Radno vreme Službe opšte medicine sa pacijentima u Domu zdravlja: od 07.00 do 19.00 časova

Svake subote i nedelje kao i praznicima organizovano je dežurstvo od 07.00-12.00 časova u glavnoj zgradi Doma zdravlja radi pružanja neodložnih zdravstvenih usluga.

II. Zdravstvena stanica
Adresa: Tornjoški put 27/a
Telefon: 821-211

U ambulanti radi 3 lekara opšte prakse i 4 medicinskih sestara i tehničara.

Radno vreme : od ponedeljka do petka od 07.00 do 19.00 časova
Subotom i nedeljom kao i na danima praznika dežuraju medicinske sestre od 7.00-9.00 časova radi davanja prepisane terapije.

Ambulanta Gornji Breg
Adresa: Petefi Šandora 2/a
Telefon: 843-011

U ambulanti radi 1 lekar opšte medicine i 1 medicinska sestra od ponedeljka do petka od 08,00-14.00 časova

Ambulanta Bogaraš
Adresa: Maršala Tita 8.
Telefon: 843-045

U zdravstvenoj stanici radi 1 lekara i to utorkom i petkomj od 08.00-13.00 časova. Ostalim danima samo medicinska setra.

Ambulanta Tornjoš
Adresa: Trg Slobode 1.
Telefon: 841-008

U ambulanti radi 1 lekar i 2 medicinske sestre od 07.00-14.00 časova od ponedeljka do petka, a vikendom se daje samo prepisana terapija. od 07.00-10.00 časova.

Ambulanta Kevi
Adresa: V. Reon 37/a
Telefon: 846-002

U Zdravstvenoj stanici radi 1 lekar svakog ponedeljka i četvrtka od 08.00-13.00 časova. Ostalim danima 1 medicinska sestra.