Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslihNačelnik: Dr Milana Kragujević

U Službi opšte medicine radi 5 ogranka od toga 2 u gradu a 4 u vangradskim naseljima.Ova služba pruža primarnu zdravstenu zaštitu u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti odraslnom stanovništvu preko 18 godina.Usluge obuhvataju prevenciju, rano otkrivanje i lečenje masovnih nezaraznih bolesti, kao i akutnih stanja i obolenja.Na osnovu kalendara imunizacije vrši se vakcinacija protiv tetanusa a i protiv sezonskog gripa. Organizuju se sistematski pregledi odrasle populacije u cilju ranog otkrivanja hroničnih obolenja. Tu spadaju šećerna bolest, povišen krvni pritisak i druge kardiovaskularne bolesti, maligna obolenja kao što je karcinom debelog creva, dojke, grlića materice, pluća kao i druga hronična obolenja. Organizuje se zdravstveno vaspitni rad sa pacijentima radi prevecije i lečenju faktora rizika (pušenje, gojaznost, smanjena fizička aktivnost i stres) radi postizanja što kvalitetnijeg stila života.U skladu sa kalendarom zdravlja organizuju se i javne zdravstvene manifestacije u saradnji sa drugim službama Doma zdravlja i Zavodom za javno zdravlje.
Od 01.07.2007. godine u Službi za opštu medicinu funkcioniše IZABRANI LEKAR, odnosno izjašnjavanje pacijenata za izabranog lekara po kriterijumima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije . Kontinuirano se vrši edukacija medicinskih sestara i lekara kako u Senti, tako i u drugim mestima u zemlji i u inostranstvu.

U glavnoj zgradi Službe opšte medicine lekari rade pre podne od 07.00 do 13.00 a posle podne od 13.00-19.00 časova.

Radno vreme Službe opšte medicine sa pacijentima u Domu zdravlja: od 07.00 do 19.00 časova

Svake subote i nedelje kao i praznicima organizovano je dežurstvo od 07.00-12.00 časova u glavnoj zgradi Doma zdravlja radi pružanja neodložnih zdravstvenih usluga.

Prijavljivanje pacijenata na pregled kod izabranih lekara se vrši lično na šalteru službe ili telefonom 024/814-570 lok. 106 ili na mobilnom broju 062/80-66-885.

Dom zdravljaAmbulanta Tornjoški put
Adresa: Tornjoški put 27/a
Telefon: 024/821-211

U ambulanti radi 2 lekara opšte prakse i 2 medicinskih sestara - tehničara.

Radno vreme : od ponedeljka do petka od 07.00 do 19.00 časova
Subotom i nedeljom kao i na danima praznika dežuraju medicinske sestre od 7.00-9.00 časova radi davanja prepisane terapije.

Ambulanta Tornjoški putAmbulanta Gornji Breg
Adresa: Petefi Šandora 2/a
Telefon: 024/843-011

U ambulanti radi 1 lekar opšte medicine i 1 medicinska sestra od ponedeljka do petka od 07.00-14.00 časova

Ambulanta Gornji BregAmbulanta Bogaraš
Adresa: Maršala Tita 8.
Telefon: 024/843-045

U ambulanti radi 1 lekara i jedna medicinska sestra i to utorkom i petkom od 08.00-13.00 časova.

Ambulanta BogarašAmbulanta Tornjoš
Adresa: Trg Slobode 1.
Telefon: 024/4-841-008

U ambulanti radi 1 lekar i 2 medicinske sestre od 07.00-14.00 časova od ponedeljka do petka, a vikendom se daje samo prepisana terapija od 07.30-9.30 časova.

Ambulanta TornjošAmbulanta Kevi
Adresa: Šoti Nandor 2.
Telefon: 024/846-002

U ambulanti radi 1 lekar i jedna medicinska sestra svakog ponedeljka i četvrtka od 08.00-13.00 časova.

Ambulanta Kevi