Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 


Raspored rada lekara


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH - DOM ZDRAVLJAPrijavljivanje pacijenata na pregled kod izabranih lekara se vrši lično na šalteru službe ili telefonom 024/814-570 lok. 106 ili na mobilnom broju 062/80-66-885.

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH - AMBULANTA TORNJOŠKI PUTPrijavljivanje pacijenata na pregled kod izabranih lekara se vrši lično na šalteru službe ili telefonom 024/821-211 ili na mobilnom broju 062/80-62-378.

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECEPrijavljivanje pacijenata na pregled kod izabranih lekara se vrši lično na šalteru službe ili telefonom 024/811-279 ili na mobilnom broju 062/80-62-388.

STOMATOLŠKA SLUŽBAPrijavljivanje pacijenata na pregled kod izabranih lekara se vrši lično na šalteru službe ili telefonom 024/814-570 lok. 450.

ODELJENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENAPrijavljivanje pacijenata na pregled kod izabranih lekara se vrši lično na šalteru službe ili telefonom 024/812-401.