Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 


Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske deceNačelnik: Dr Ildiko Sabo Terek specijalista pedijatar

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece funkcioniše u sklopu Doma zdravlja u Senti.
Osnovna delatnost službe je pružanje primarne zdravstene zaštite u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti dece predškolskog i školskog uzrasta, do 18. godine.
U službi su zaposlena trenutno 3 pedijatra i 6 medicinskih sestara sa zadatkom pružanja usluga otkrivanja i lečenja patoloških stanja kod dece, sprečavanja i suzbijanja bolesti, praćenje rasta i razvoja dece, kao i rano otkrivanje rizika po pravilan rast i razvoj.

U saradnji sa odgovarajućim institutcijama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite sprovodi se rana dijagnostika poremećaja i preduzimaju se mere lečanja dece sa smetnjama u razvoju.
Vrše se aktivnosti na promociji zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje, lečenje bolesti kod osetljivih grupacija dece.

Organizovan je rad u savetovalištu radi praćenja rasta i razvoja novorođenčadi, dojenčadi i male dece, sprovođenje imunizacije po Kalendaru vakcinacije .Vrši se procena psihofizičke i emocionalne zrelosti dece u saradnji sa psihologom. Takođe se prati razvoj glasa i govora i u saradnji sa logopedom radi blagovremenog preduzimanja mera za otklanjanje istih.

Mobilna ekipa Službe u šestonedeljnim intervalima obilazi ambulante u seoskoj sredini (Gornji Breg, Bogaraš, Tornjoš i Kevi), gde se sprovodi imunizacija dece i savetovanje. Tesno smo povezani sa saradnicima iz polivalentne patronažne službe i na dnevnom nivou se informišemo o zdravstvenom stanju dece na terenu i preduzimamo potrebne mere za otklanjanje nedostataka.

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece, osim dijagnostike i lečenja oboljenja kod školske dece, sprovodi redovne sistematske preglede učenika, sprovodi se imunizacija po Kalendaru vakcinacije, a isto tako se održava i zdravstveno vaspitni rad u školskom uzrastu u vezi zdravih stilova života. Cilj ovog rada je sperčavanje širenja navike pušenja, zloupotrebe alkohola i opojnih droga . Edukuju se adolescenti i motivišu za bezbedno i odgovorno seksualno ponašanje. Savetuju se na temu o kontracepciji.
Lekari Službe se uključuju u programe edukacije sa ciljem smanjenja poremećaja ishrane (pothranjenost, gojaznost) u svim starosnim grupama. Kontinuirano se sprovodi skup predavanja deci predškolskog uzrasta o zdravoj ishrani i popularišu se zdravi stilovi života sa angažovenjem u sportu.

Lekari službe učestvuju na tribinama, emisijama u medijima radi promovisanja zdravog načina života, a sa Civilnim organizacijama i Senti i okolnim naseljima se uključuju u manifestacije, koje su vezane za zdravlje dece.
Lekari u službi se biraju na osnovu izjašnjavanja roditelja pacijenata za izabranog lekara po kriterijumima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Služba za pedijatriju
  • Adresa: Boška Jugovića 6.
  • Telefon: 024/811-279
  • +381-62/806-2-388

U službi su zaposlena trenutno 3 pedijatra i 5 medicinskih sestara.

Radno vreme:

Od ponedeljka do petka od 07.00 do 19.00 časova
Subotom se održava dežurstvo za hitne slučajeve od 08.00 sati do 12.00 sati, a nedeljom i praznicima lekar ordinira od 08.00 do 12.00 u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

Lekari službe:
  • Specijalista pedijatar: dr Sabo Terek Ildiko
  • Specijalista pedijatar: dr Dragić Tolmači Silvia
  • Specijalista pedijatar: dr Kul Aniko
  • Specijalista pedijatar: dr Kadvanj Sabo Đerđi
  • Doktor medicine na specijalizaciji pedijatrije: dr Vaštag Kristian
Naši saradnici:
  • Logoped: Milijana Popović
  • Psiholog: Vijatov Hađmaš Julija
Prijavljivanje pacijenata na pregled kod izabranih lekara se vrši lično na šalteru službe ili telefonom 024/811-279 ili na mobilnom broju 062/8062388.

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece