Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Odeljenje za hitnu medicinsku pomoć


Načelnik službe: Dr Terek Erika, specijalista urgentne medicine

Služba hitne medicinske pomoći (SHMP) je zvanično formirana 1966. godine. U njoj su bili stalno zaposleni sa redovnim radnim vremenom dva medicinska tehničara, šest vozača, dok su lekari radili u formi dnevnih dežurstva. Redovne ekipe hitne medicinske pomoći formiraju se 1983. godine i SHMP tada započinje rad sa 4 lekara, 6 medicinskih tehničara, 2 dispečera i 6 vozača. 1992. godine Služba se proširuje sa dva radna mesta za dispečera...

Pod hitnom medicinskom pomoći se podrazumeva organizovana, stručna medicinska pomoć na mestu povredjivanja odnosno naglo nastalog oboljenja, u toku transporta – do definitivnog zbrinjavanja u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. Odeljenje se bavi ukazivanjem hitne medicinske pomoći u ambulanti i na terenu. SHMP obavlja i sanitetsko obezbedjenje na sportskim, kulturnim i drugim masovnim manifestacijama gde se očekuje koncentracija velikog broja ljudi.

Svoje usluge Odeljenje za hitnu medicinsku pomoć pruža u vremenu od 00-24 časa svakodnevno, tokom cele godine, pokrivajući svojom delatnošću celu teritoriju opštine Senta.

SHMP danas radi sa 5 lekara: 3 specijalista urgentne medicine, i 2 doktora medicine. U Službi radi 6 medicinskih tehničara, 4 dispečera i 6 vozača.

Kontakt: 194 sa fiksnog telefona i 024/815-519 sa mobilnih telefona.

Hitna služba Hitna logo