Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 Kontakt

Dom zdravlja - centrala
024/814-570

Direktor - Dr Šurjan Gustav
024/814-570 / 333 lokal
upravnik@zdravstvosenta.rs

Glavni tehničar - Karačonji Karolj
024/814-570 / 332 lokal
fax: 024/812-756
congor.lerinc@zdravstvosenta.rs

Služba za zdravstvenu zaštitu dece
024/811-279

Stomatološka zdravstvena zaštita
024/814-570 / 450 lokal

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
024/814-570 / 217 lokal


Pun naziv ustanove: Dom zdravlja Senta
PTT broj i naziv mesta: 24400 Senta
Ulica i broj: Boška Jugovića 6.
Matični broj: 08923485
Tekući računi: 840-0000000817661-81
840-0000000802667-55
Poreski identifikacioni broj / PIB: 106888514