Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 


Stomatološka službaNačelnik: Dr Džigurski Nešić Aleksandra

Odeljenje za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece obavlja prevenciju (sistematske preglede, predavanja), kurativa (preglede i lečenja bolesti usta i zuba) u ambulantnim uslovima deci do navršenih 18 godina života i lica koja se nalaze na školovanju, a najduže do 26 godina života.
Specijalista za ortodonciju prima pacijente iz Kikindskog okruga do navršenih 18 godina.
Odeljenje za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih obavlja preglede i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantnim uslovima odraslom stanovništvu.
U stomatološkoj službi radi 5 stomatologa. Od toga 3 stomatologa radi kao dečji stomatolog, 1 specijalista za ortodonciju, 1 za odrasle (nezaposlene, trudnice, porodilje).
Usluge obuhvataju prevenciju, lečenje bolesti usta i zuba i ortodonciju - to su besplatne usluge.

Stomatološka služba
  • Adresa: Boška Jugovića 6.
  • Telefon: 024/814-570 lok. 450
Radno vreme:

U stomatološkoj službi radno vreme je od 07.00 do 19.00. Svake subote, kao i praznicima organizovano je dežurstvo od 09.00 do 12.00.

Lekari službe:
  • Dečji stomatolog: dr Džigurski Nešić Aleksandra
  • Dečji stomatolog: dr Zita Veber
  • Dečji stomatolog: dr Lukinić Mirela
  • Specijalista za ortodonciju: dr Žmukić Ibolja
  • Sa odraslima radi: dr Boroš-Silađi Elvira


Stomatologija