Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Služba kućnog lečenjaKućno lečenje je timski oblik pružanja zdravstvene zaštite koja se sprovodi u stanu bolesnika.
Služba je osnovana 1986. godine na osnovu demografskih pokazatelja da u gradu ima veliki broj stanovnika.
U okviru službe pruža se zdravstvena zaštita ležećim bolesnicima kod kojih se ne očkuje izlečenje ili poboljšanje, ležećim bolesnicima kod kojih je nakon specijalističkog pregleda ustanovljeno da nije neophodno bolničko lečenje, zatim bolesnicima koji su nakon bolničkog lečenja otpušteni na dalje kućno lečenje sve dok je to potrebno kao i bolesnici koji su ostvarili pravo na tudju negu i pomoć.
U stanu bolesnika može se obaviti lekarski pregled, manji dijagnostički postupci, zdravstveno vaspitni rad sa bolesnikom i porodicom, primena svih oblika parenteralne terapije i infuzija, previjanja, razna ispiranja, laboratorijska obrada i ostalo.
U svom radu zaposleni u Službi usko sarađuju sa prodicom bolesnika ili osobom koja vodi brigu o njemu, Centrom za socijalni rad, Caritasom, Crvenim krstom i drugim zdravstvenim ustanovama.
U službi kućne posete vrše izabrani lekari službe opšte medicine. U odeljenju za kućnu lečenje radi jedna viša medicinska sestra i četiri terenske medicinske sestre.
Radno vreme više medicinske sestre od ponedeljka do petka od 6.30 do 14.00 časova u prostorijama službe i na terenu.
Terenske medicinske sestre radi od 6.30 do 18.00 svaki dan u nedelji kao i u dane državnih i verskih praznika.

Kontakt: 024/814-570 lokal 226 i 228