Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Sertifikat o akreditacijiIZJAVA O MISIJI"Dom zdravlja Senta je ustanova primarne zdravstvene zaštite u kojoj su korisnici i njihovi zdravstveni problemi centar rada našeg stručnog kadra, koji se stalno usavršavaju, a prevencija i rano otkrivanje bolesti su zdravstvene usluge koje neprekidno unapređujemo."

IZJAVA O VIZIJI"Dom zdravlja Senta će postati akreditovana ustanova u kojoj će se konstantno unapređivati prevencija, kvalitet zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika."