Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Javne nabavke• Zaključeni ugovori sa dobavljačima - 2022
Ugovor br. 11-18 - Sopharma
Ugovor br. 11-18/01 - Phoenix
Ugovor br. 11-18/03 - Phoenix
Ugovor br. 11-18/04 - Sopharma
Ugovor br. 11-18/05 - Vega
Ugovor br. 11-18/06 - Phoenix
Ugovor br. 11-18/07 - Phoenix
Ugovor br. 11-18/08 - Phoenix
Ugovor br. 11-18/09 - Sopharma
Ugovor br. 11-18/10 - Farmalogist
Ugovor br. 11-18/11 - Phoenix
Ugovor br. 11-18/12 - Farmalogist
Ugovor br. 11-18/13 - Sopharma
Ugovor br. 11-18/14 - Vega
Ugovor br. 11-18/15 - Vega
Ugovor br. 11-18/16 - Sopharma
Ugovor br. 11-18/17 - Phoenix

Ugovor br. 11-18/18 - Farmalogist

 


• Zaključeni ugovori sa dobavljačima - 2021
Ugovor br. 11-100 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/1 - Sopharma
Ugovor br. 11-100/2 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/3 - Farmalogist
Ugovor br. 11-100/4 - Vega
Ugovor br. 11-100/5 - Torlak
Ugovor br. 11-100/6 - Vega
Ugovor br. 11-100/7 - Sopharma
Ugovor br. 11-100/8 - Farmalogist
Ugovor br. 11-100/9 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/10 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/11 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/12 - Vega
Ugovor br. 11-100/13 - Ecotrade
Ugovor br. 11-100/14 - Sopharma
Ugovor br. 11-100/15 - Farmalogist
Ugovor br. 11-100/16 - Farmalogist
Ugovor br. 11-100/17 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/21 - Vega
Ugovor br. 11-100/23 - Sopharma
Ugovor br. 11-100/24 - Farmalogist
Ugovor br. 11-100/19 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/22 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/26 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/27 - Vega
Ugovor br. 11-100/28 - Vega
Ugovor br. 11-100/29 - Farmalogist
Ugovor br. 11-100/30 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/31 - Sopharma
Ugovor br. 11-100/32 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/33 - Phoenix
Ugovor br. 11-100/34 - Sopharma
Ugovor br. 11-598 - Inopharm

 


• Nabavka sanitetskog materijala Doma zdravlja Senta - 2020
KD sanitetski Dom zdravlja 2020
Poziv za podnošenje ponude sanitetski Dom zdravlja 2020
Odluka o obustavi sanitetski DZ 2020 partija 4
ODU - sanitetski DZ 2020 partija 1,2 i 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru sanitetski materijal 2020 partije 1,2 i 3
Obaveštenje o obustavi postupka sanitetski DZ 2020 partija 4


• Javna nabavka - reagensi - 2020
KD reagensi 2020
Poziv za podnosenje ponude DZ reagensi 2020
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka nabavke
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru reagensi 2020 partije 1 i 3
Obaveštenje O Obustavi Postupka reagensi DZ 2020 partija 6


• Zaključeni ugovori sa dobavljačima - 2020
Ugovor br. 11-57 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/2 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/3 - Vega
Ugovor br. 11-57/4 - Adoc
Ugovor br. 11-57/5 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/6 - Vega
Ugovor br. 11-57/7 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/8 - Adoc
Ugovor br. 11-57/9 - Vega
Ugovor br. 11-57/10 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/11 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/12 - Vega
Ugovor br. 11-57/13 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/14 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/15 - Adoc
Ugovor br. 11-57/16 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/17 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/18 - Vega
Ugovor br. 11-57/19 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/20 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/21 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/22 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/23 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/24 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/25 - Vega
Ugovor br. 11-57/26 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/27 - Medikunion
Ugovor br. 11-57/28 - Vega
Ugovor br. 11-57/29 - Adoc
Ugovor br. 11-57/30 - Vega
Ugovor br. 11-57/31 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/32 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/33 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/34 - Ecotrade
Ugovor br. 11-57/35 - Vega
Ugovor br. 11-57/36 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/37 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/38 - Sopharma
Ugovor br. 11-57/39 - Phoenix
Ugovor br. 11-74 - Promedia

 


• Javna nabavka goriva za potrebe Doma zdravlja Senta - 2019
KD gorivo Dom zdravlja 2019
Poziv za podnošenje ponude gorivo 2019
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Dom zdravlja gorivo


• Nabavka sanitetskog materijala Doma zdravlja Senta - 2019
KD sanitetski Dom zdravlja 2019
Poziv za podnošenje ponude sanitetski Dom zdravlja 2019
Odluka o dodeli ugovora 2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru sanitetski materijal 2019

 


• Javna nabavka goriva za potrebe Doma zdravlja Senta - 2018
KD gorivo Dom zdravlja 2018
Poziv za podnošenje ponude gorivo 2018
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Dom zdravlja gorivo


• Nabavka sanitetskog materijala Doma zdravlja Senta - 2018
KD sanitetski Dom zdravlja 2018
Poziv za podnošenje ponude sanitetski Dom zdravlja 2018
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru sanitetski materijal 2018


 


• Javna nabavka goriva za potrebe Doma zdravlja Senta - 2017
KD gorivo Dom zdravlja 2017
Poziv za podnošenje ponude gorivo 2017
Pitanje broj 1 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Pitanje broj 2 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Pitanje broj 3 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Odluka o dodeli ugovora

 


• Javna nabavka goriva za potrebe Doma zdravlja Senta - 2016
KD gorivo Dom zdravlja 2016
KD gorivo Dom zdravlja 2016 izmena 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda gorivo Dom zdravlja 1
Pitanje broj 1 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Pitanje broj 2 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Pitanje broj 3 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponude benzin Dom zdravlja 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru gorivo Dom zdravlja 2016

• Javna nabavka 4D ultrazvučni aparat 2016
4D ultrazvučni aparat
Poziv za podnošenje ponude ultrazvučni aparat
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


• Javna nabavka lekova - 2015
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Konkursna dokumentacija

• Javna nabavka sanitetskog materijala - 2015
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


• Plan javnih nabavki - 2014
Plan javnih nabavki

• Javna nabavka sanitetskog materijala - 2014
Odluka o dodeli nabavke
Poziv za podnošenje ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

• Javna nabavka lekova 2014
Odluka o dodeli nabavke
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu