Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Javne nabavke• Nabavka sanitetskog materijala Doma zdravlja Senta
KD sanitetski Dom zdravlja 2020
Poziv za podnošenje ponude sanitetski Dom zdravlja 2020
Odluka o obustavi sanitetski DZ 2020 partija 4
ODU - sanitetski DZ 2020 partija 1,2 i 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru sanitetski materijal 2020 partije 1,2 i 3
Obaveštenje o obustavi postupka sanitetski DZ 2020 partija 4


• Javna nabavka - reagensi
KD reagensi 2020
Poziv za podnosenje ponude DZ reagensi 2020
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka nabavke
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru reagensi 2020 partije 1 i 3
Obaveštenje O Obustavi Postupka reagensi DZ 2020 partija 6


• Zaključeni ugovori sa dobavljačima
Ugovor br. 11-57 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/2 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/3 - Vega
Ugovor br. 11-57/4 - Adoc
Ugovor br. 11-57/5 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/6 - Vega
Ugovor br. 11-57/7 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/8 - Adoc
Ugovor br. 11-57/9 - Vega
Ugovor br. 11-57/10 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/11 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/12 - Vega
Ugovor br. 11-57/13 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/14 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/15 - Adoc
Ugovor br. 11-57/16 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/17 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/18 - Vega
Ugovor br. 11-57/19 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/20 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/21 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/22 - Phoenix
Ugovor br. 11-57/23 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/24 - Farmalogist
Ugovor br. 11-57/25 - Vega
Ugovor br. 11-74 - Promedia

 


• Javna nabavka goriva za potrebe Doma zdravlja Senta
KD gorivo Dom zdravlja 2019
Poziv za podnošenje ponude gorivo 2019
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Dom zdravlja gorivo


• Nabavka sanitetskog materijala Doma zdravlja Senta
KD sanitetski Dom zdravlja 2019
Poziv za podnošenje ponude sanitetski Dom zdravlja 2019
Odluka o dodeli ugovora 2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru sanitetski materijal 2019

 


• Javna nabavka goriva za potrebe Doma zdravlja Senta
KD gorivo Dom zdravlja 2018
Poziv za podnošenje ponude gorivo 2018
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Dom zdravlja gorivo


• Nabavka sanitetskog materijala Doma zdravlja Senta
KD sanitetski Dom zdravlja 2018
Poziv za podnošenje ponude sanitetski Dom zdravlja 2018
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru sanitetski materijal 2018


 


• Javna nabavka goriva za potrebe Doma zdravlja Senta
KD gorivo Dom zdravlja 2017
Poziv za podnošenje ponude gorivo 2017
Pitanje broj 1 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Pitanje broj 2 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Pitanje broj 3 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Odluka o dodeli ugovora

 


• Javna nabavka goriva za potrebe Doma zdravlja Senta
KD gorivo Dom zdravlja 2016
KD gorivo Dom zdravlja 2016 izmena 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda gorivo Dom zdravlja 1
Pitanje broj 1 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Pitanje broj 2 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Pitanje broj 3 i odgovor gorivo Dom zdravlja
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponude benzin Dom zdravlja 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru gorivo Dom zdravlja 2016

• Javna nabavka 4D ultrazvučni aparat 2016
4D ultrazvučni aparat
Poziv za podnošenje ponude ultrazvučni aparat
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


• Javna nabavka lekova 2015
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Konkursna dokumentacija

• Javna nabavka sanitetskog materijala 2015
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


• Plan javnih nabavki 2014
Plan javnih nabavki

• Javna nabavka sanitetskog materijala 2014
Odluka o dodeli nabavke
Poziv za podnošenje ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

• Javna nabavka lekova 2014
Odluka o dodeli nabavke
Odluka o obustavi postupka
Poziv za podnošenje ponude
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu