Dom zdravlja Senta Boška Jugovića 6. 24400 Senta, 024 814 570
                        Kako izabrati lekara?

 
Služba za polivalentnu patronažu


Delokrug rada ove službe je zaštita zdravlja cele porodice kroz pružanje preventivnih usluga.

Služba brine o unapredjenju i zaštiti zdravlja trudnica, novorodjenčadi, porodilja, odojčadi, male dece i osoba preko 65 godina.

U svom radu saradjuje sa Centrom za socijalni rad, vrtićima, školama, Crvenim krstom i drugim organima iz društvene zajednice.

O korisnicima kojima je potrebna usluga Službe, dobijaju informacije i usko saradjuju sa Službama za zdravstvenu zaštitu žena, dece, lekarima službe opšte medicine kao i ostalim službama zdravstvenog sistema.

U službi radi jedna viša medicinska sestra, dve patronažne sestre i četiri terenske sestre-tehničari.

Kontakt: 024/814-570 lokal 226 i 228